Kontakt:

Znajdziesz nas:

Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Grzegorzowicach

ul. Powstańców Śląskich 22
47-411 Rudnik
tel./fax: 32 410 67 25
e -mail: zsogrzegorzowice@op.pl

NIP: 639-20-26-249

Nadzór pedagogiczny:
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Delegatura w Rybniku
wiz. Jan Goldman
+48 32 422 38 02

Organ prowadzący:
Gmina Rudnik
tel.+48  32 410 64 18