Dodaj tu swój tekst nagłówka

pracownicy przedszkola

kadra pedagogiczna

Mariola Ciszek - dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grzegorzowicach

Sabina Serzisko - wychowawczyni grupy dzieci 3 - 4 letnich, nauczycielka języka niemieckiego

Sandra Sługa - wychowawczyni grupy dzieci 5 - 6 letnich​

Anita Popela - nauczycielka wychowania przedszkolnego

Magdalena Gałeczka - nauczycielka języka angielskiego

Ewelina Marek - nauczycielka religii

Małgorzata Badurczyk - pedagog specjalny

Beata Gronowicz - logopeda

dr Sabina Musioł - psycholog

pracownicy administracji i obsługi

Wioleta Pajunk - pomoc nauczyciela

Katarzyna Kurek - pomoc nauczyciela

Urszula Kłosek - intendentka

Urszula Pol - kucharka

Sylwia Kurek - woźna

Erwin Krybus - konserwator