"Klub Zdrowego Przedszkolaka" - Wojewódzki Projekt Edukacyjny

W maju zakończyliśmy Wojewódzki Projekt pt. „Klub zdrowego przedszkolaka”.

Głównym celem Projektu było wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci przedszkolnych i ich rodziców.

Działania projektowe miały na celu wzbogacić wiedzę dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcić u nich postawy prozdrowotne, nabyć określone umiejętności oraz przyswoić prawidłowe przyzwyczajenia i nawyki higieniczno-zdrowotne. Zajęcia dla dzieci prowadzone były przez nauczycieli i poruszały zagadnienia dot. profilaktyki chorób wirusowych przenoszonych drogą kropelkową, profilaktyki chorób zakaźnych, bezpiecznego korzystania ze słońca, profilaktyki chorób odkleszczowych, realizację programu edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” oraz realizację ekologicznego programu dla przedszkoli „Skąd się biorą produkty ekologiczne”.

Uczestnictwo w projekcie przyczyniło do wykształcenia postawy prozdrowotnej która z pewnością zaowocuje w przyszłlości.