"Skąd się biorą produkty ekologiczne" - Ogólnopolski Program Edukacyjny

W połowie maja został przeprowadzony Ogólnopolski Program Edukacyjny opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny wspólnie z Ministerstwem Rozwoju Rolnictwa i Wsi.
Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Obie grupy przedszkolne podczas przeprowadzonych zajęć dowiedziały się:
- czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne
- dowiedziały się jak wybrać produkt ekologiczny
- powtórzyły wiedzę dotyczącą zdrowego odżywiania się, oraz poziomy piramidy zdrowego żywienia.
W czasie zajęć oglądaliśmy pracę młyna i piekarni, odbyły się również zajęcia ruchowe, propagowano zdrowy styl życia przez zabawy ruchowo - muzyczne, zorganizowano projekcje filmów związanych z tematyką żywności ekologicznej. Zapoznaliśmy się z uprawą ekologiczną, ekologicznymi ziołami, herbatami jak również miodem i grzybami. Wszystkie zajęcia były niezwykle interesujące nawet hodowla ryb czy zwierząt bardzo nas zainteresowała, mało kto z nas wiedział, że istnieją procedury, które napędzają ekologiczny świat konsumpcji.
Działania dużo nas nauczyły poprzez spotkania i pogadanki na temat zdrowego stylu życia, prezentowanie ekologicznych produktów, wspólne prace z dziećmi (plastyczne i techniczne), poznanie piramidy żywienia i znaczenia słowa ekologia, zapoznanie ze znaczkiem produktów ekologicznych, czytanie ciekawostek i opowiadań o zdrowym odżywianiu, wspólne projekcje filmowe.

Podsumowując program edukacyjny pt.: „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” uważamy, że wzbudził wielkie zainteresowanie i ciekawość. Dodatkowo uwzględnia integrację całego środowiska biorącego udział w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.