Bez nazwy

"Nie bądź atrakcyjny dla kleszczy - kampania edukacyjna dot. profilaktyki chorób odkleszczowych


Nasze Przedszkolaki wzięły udział w kampanii edukacyjnej dzięki której dowiedziały się:
Dlaczego należy uważać na kleszcze
Jak zabezpieczyć się przed kleszczami
Gdzie najczęściej spotyka się kleszcze
Dlaczego ukłucie kleszcza nie boli
Co należy zrobić gdy zauważymy na ciele kleszcza
Kto powinien usunąć kleszcza
Czego nie wolno robić przy usuwaniu kleszcza.
#NieBądźAtrakcyjnyDlaKleszczy

Celem kampanii jest propagowanie podstawowych zasad ochrony przed kleszczami, edukacja w zakresie prawidłowego usuwania kleszcza, zwiększenie społecznej świadomości w zakresie profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze, zwiększenie wiedzy na temat szczepień ochronnych jako skutecznej metody profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu.


Ze względu na wzrost liczebności kleszczy oraz zwiększenie się obszarów ich występowania bardzo ważna jest edukacja społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych, ponieważ nigdy nie można być pewnym, że unikniemy pokłucia przez kleszcze. Partnerami kampanii są Polskie Towarzystwo Higieniczne oraz Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Higieny i Zdrowia Publicznego w Olsztynie.