Akcja "Wirusoochrona"

Od 25.10.2022r do 15.12.2022r nasze przedszkolaki wzięły udział w akcji informacyjno-edukacyjnej "Wirusoochrona". Jest to akcja o charakterze profilaktycznym, wskazująca rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów . Celem akcji było: - promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród najmłodszych w celu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonych drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy, w tym: budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę rąk, nauka prawidłowego mycia rąk; - zwrócenie uwagi na rolę szczepień ochronnych jako najskuteczniejszej formy zapobiegania rozprzestrzenianiu się wielu chorób zakaźnych; - zachęcanie dzieci do codziennej aktywności fizycznej i zdrowego odżywania.